КонтактиАдрес на управление ( за фактуриране )

гр. Русе
бул. България 125
Идент. номер: 117 026 602
Идент. номер по ДДС: BG 117 026 602
МОЛ: Нели Петрова Ованесова
Банка: Пиреос Банк
BIC: PIRBBGSF
IBAN: BG38PIRB91701602737789


Централен офис Русе

Русе , ул. "Олимпи Панов" 14
тел.: 082/872 000
факс: 082/872 000
GSM: 0879 067 004
0879 067 001
e-mail: ovanesovi@abv.bg


Билетен център Русе

Централна Автогара Русе
тел.: 082/ 821 964
GSM: 0879 067 002


Гараж

Русе, бул. "България" 125
телефон/факс: 082/ 828680


Офис Плевен

Плевен, ул. "Данаил Попов" 2
тел.: 064/ 822259
GSM: 0888 144 642


Офис Валенсия

Валенсия, Автогара Турия
тел.: 0034/ 616 682 137


Офис Мадрид

Мадрид, Автогара Мендес Алваро
тел.: 0034/ 915 283 990
моб.: 0034/ 676 337 476


Автобус Мадрид - Испания

GSM: 0034/ 670 038 110


Автобус Мурсия - Испания

GSM: 0034/ 670 038 129